Vytvořit inteligentní zelenou energii pro lidskou civilizaci